Old Timers

                                                                                 Dragør  Golfklub

Old Timers er som forening underlagt Dragør Golfklubs almindelige bestemmelser.

Kom og vær med i Old Timers, der er en klub i klubben for alle damer som er fyldt 50 år og herre 55 år og som er medlem af Dragør Golfklub.

Spillere med handicap over 49 skal spille fra handicap 49, indtil de når et lavere handicap. Ved eventuel deltagelse i skovtur og sommerturnering spilles dog fra max. handicap 36

Vi har fortrinsret til at booke tider om onsdagen fra kl. xx.xx til xx.xx

Sæsonstart : xx.xx2021