Old Timers


Dragør golfklub

Old Timers er som forening underlagt Dragør Golfklubs almindelige bestemmelser.

Kom og vær med i Old Timers, der er en klub i klubben for alle damer, som er fyldt 50 år og herrer

 55 år, og som er medlem af Dragør Golfklub.

Spillere med handicap over 49 skal spille fra handicap 49, indtil de når et lavere handicap. 

Vi har fortrinsret til at booke tider om onsdagen fra kl. 8.00 til 11.00
Sæsonstart : 7.4.2021